Obhajoby dizertačných prác doktorandov FBP

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu molekulárna biológia, v študijnom odbore biológia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 9.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Renaty Artimovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave biotechnológie FBP SPU v Nitre.


Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu molekulárna biológia, v študijnom odbore biológia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 13.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jána Kováča, doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre.


Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín, v študijnom odbore potravinárstvo na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 9.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Lucie Benešovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave potravinárstva FBP SPU v Nitre.


Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín, v študijnom odbore potravinárstvo na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 10.30 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Ivony Jančo, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave potravinárstva FBP SPU v Nitre.


Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu molekulárna biológia, v študijnom odbore biológia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 10.30 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Nikoly Knížatovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre.


Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín, v študijnom odbore potravinárstvo na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 13.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Eriky Zetochovej, doktorandky v externej forme doktorandského štúdia na Ústave potravinárstva FBP SPU v Nitre.


Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu agrobiotechnológie v študijnom odbore biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. júna 2022 o 9.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Mareka Bandíka, doktoranda v externej forme doktorandského štúdia na Ústave aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre.

Ísť späť