Program verejnej záverečnej oponentúry KEGA projektov

Program verejnej záverečnej oponentúry KEGA projektov

Verejná záverečná oponentúra končiacich projektov sa uskutoční dňa 8. 1. 2019 od 9:00-11:00 hod. v zasadacej miestnosti dekanátu Fakulty biotechnológie a potravinárstva podľa nižšie uvedeného časového harmonogramu:

9:00 - prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., KEGA č. 009SPU-4/2017, Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študijný program aplikovaná biológia

9:30 - doc. Ing. Judita Lidiková, PhD., KEGA č. 011SPU-4/2017, Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia

10:00 - doc. Ing. Jana Maková, PhD., KEGA č. 014SPU-4/2017, Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy aplikovaná biológia a agrobiotechnológie

10:30 - doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., KEGA č. 007SPU-4/2017, Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania

 

Späť