Slávnostné imatrikulácie študentov v prvom roku

V akademickom roku 2019/2020 budú fakultné imatrikulácie študentov v prvom roku štúdia v bakalárskom stupni nahradené spoločnou imatrikuláciou, ktorá sa bude konať dňa

8. 10. 2019 o 10,00 h v aule SPU.

Študentom bude odovzdaná brožúrku Sprievodca prváka, nakoľko používanie indexov bolo zrušené.

Imatrikulačný ples sa uskutoční dňa 22. 11. 2019.

Späť