Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre sa dňa 9.5.2019 konala výročná volebná konferencia odborového zväzu.

vložil: Dominik Hollý

Na SPU v Nitre sa 11. a 25. apríla konali workshopy zamerané na EIT Food Hub a jeho úlohu pri zapájaní začínajúcich podnikov do inovačného poľnohospodárstva a EIT Food Hub v Slovenskej republike.

vložil: Dominik Hollý

Počas galavečera bolo ocenených len 28 ľudí a medzi nimi aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., ktorej dekan FT  doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. spolu s rektorom UTB Zlín z prof. Ing. Vladimírom Sedlaříkom, Ph.D. odovzdali tombakovú medailu

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 7. až 9. apríla 2019 sa v Brne uskutočnil v poradí druhý seminár pracovných tímov projektu „Cultural Heritage of Small Homelands“ (NAWA). Stáž organizoval partner z Českej republiky, Veterinárni a Farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárni hygieny a ekologie, Katedra hygieny potravinových zdrojov rastlinného pôvodu a ekológie.