BAKALÁRSKY STUPEŇ

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva otvára v akademickom roku 2024/2025 tieto študijné programy.

Bakalárske študijné programy
Podmienky prijatia na štúdium
Kritériá prijímacieho konania
Kontakty

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk