Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina

V prílohe je uvedené poradie študentov II. stupňa VŠ, ktorí v dňoch 25. – 29. mája 2015 vykonajú štátnu skúšku.

vložil: Tomáš Slanina

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre Vás pozýva na odbornú prednášku na tému Neurotoxins in food, ktorú povedie Dr hab. Grzegorz Formicki. Prednška sa bude konať 27.05.2015 o 13:00 hod na UKF v Nitre.

vložil: Tomáš Slanina

Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí?

vložil: Tomáš Slanina

Integrovaný systém služieb Centra vedecko-technických informácií SR Vás pozývajú na interaktívny seminár o novinkách v systéme MATLAB s Simulink.

vložil: Tomáš Slanina

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli otvorila možnosť stáží pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.