Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2018.

vložil: Dominik Hollý

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre sa dňa 9.5.2019 konala výročná volebná konferencia odborového zväzu.

vložil: Dominik Hollý

Na SPU v Nitre sa 11. a 25. apríla konali workshopy zamerané na EIT Food Hub a jeho úlohu pri zapájaní začínajúcich podnikov do inovačného poľnohospodárstva a EIT Food Hub v Slovenskej republike.

vložil: Dominik Hollý

Počas galavečera bolo ocenených len 28 ľudí a medzi nimi aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., ktorej dekan FT  doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. spolu s rektorom UTB Zlín z prof. Ing. Vladimírom Sedlaříkom, Ph.D. odovzdali tombakovú medailu