Aktuálne informácie

napísal

Štátne inžinierske skúšky 2022/2023

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 22. – 24. 5. 2023 konali štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia.

napísal

V dňoch 9.-12. mája 2023 sa na SPU Nitre vo Výskumnom centre AgroBioTech uskutočnilo stretnutie členov konzorcia, pedagógov a doktorandov v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ strategické partnerstvá EuroDisBioFood a národného projektu KEGA 033SPU-4/2021 MeD-BioFood, ktoré koordinuje prof. Adriana Kolesárová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

napísal

Majáles 2023

K mesiacu máj patrí dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, tvorivej sily prírody a lásky. Brezový stromček, ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi, postavili v utorok 2. mája študenti SPU aj v areáli našej univerzity.

napísal

Plagát venovaný ŠVK 2023

Dňa 20. apríla 2023 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala v poradí XXI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

napísal

prof. Chrenek

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum bude v medzinárodnej asociácii na ochranu živočíšnych genetických zdrojov zastupovať prof. Peter Chrenek, z Ústavu biotechnológie FBP, vo funkcii podpredsedu.