COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva spolu s 8 ďalšími univerzitami zo strednej a juhovýchodnej Európy, aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus + KA2 strategické partnerstvá pod názvom “COVID-19 pandemic as an “opportunity window” for the transition towards new and more inclusive internationalisation through virtual mobility” (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).

napísal

Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlásila v roku 2021 už štvrtý ročník súťaže, ktorou oceňuje najlepšie inovácie, reformulácie potravín, ale aj projekty trvalej udržateľnosti. Zároveň pravidelne udeľuje aj ocenenie Osobnosť potravinárstva. Tentokrát ho získal prof. Ing. Jozef Golian, Dr., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako jedna z mála slovenských univerzít získala dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na projekt „Inovačné zoskupenie na podporu udržateľných potravinových systémov (InUPS)“.

napísal

Dňa 17.12.2021 sa konalo online vyhodnotenie 17. ročníka Študentská osobnosť Slovenska v akad. r. 2020/2021, konaná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej Akadémie vied.

napísal

V rámci programu Erasmus+ K2 Strategické partnerstvá sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zapája do internacionalizácie doktorandských študijných programov prostredníctvom spoločnej medzinárodnej stratégie, ktorej cieľom je nielen prispieť ku kompatibilite vzdelávacích systémov jednotlivých členských štátov EÚ, ale najmä posilniť mobilitu študentov prostredníctvom intenzívnej medzinárodnej spolupráce a umožniť im tak naštartovať profesionálnu kariéru v európskom priestore.