COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Ing. Jaroslav Michalko, PhD., Centrum BioFood FBP, uspel v Demo Days súťaže EIT Jumpstarter 2021 a postúpil do 2. fázy programu s projektom BioConvert.

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub-u na SPU v Nitre sa 27. mája 2021 konal interaktívny workshop pre študentov s názvom:Inovačné zručnosti pre pracovné príležitosti budúcnosti, ktorý bol zameraný na podporu zamestnateľnosti a uplatnenia študentov na trhu práce.

napísal

EIT Food Hub na SPU v Nitre organizoval 7. mája 2021 Awareness Day s hlavnou témou FOOD SYSTEM NETWORKING – Prepájanie vzdelávania a praxe v potravinárskom priemysle.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobilityCOVIMO.

napísal

Počas mája 2021 prebiehali na SPU v Nitre v rámci projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu online semináre so staršími spotrebiteľmi.