COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Dňa 21.10.2021 Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre usporiadala online workshop s názvom GROW ako súčasť projektu EIT Food RIS: „Growing Consciousness“ – Rastúce povedomie, ktorý je vedený Turínskou univerzitou a podporený vďaka európskym fondom. Do projektu boli zapojení partneri z poľnohospodárskeho sektoru, vrátane SPU v Nitre pod vedením prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD.

napísal

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. dňa 8. 10. 2021 slávnostne odovzdal diplomy absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia.

napísal

Začiatkom septembra (9. 9.) sa uskutočnilo prvé online stretnutie pedagógov SPU v Nitre v rámci CASEE konzorcia, ktorí budú participovať na výučbe predmetov v rámci spoločného študijného programu CASEE Danube AgriFood Master.

napísal

V rámci organizačných zmien od 1. septembra 2021 vznikli na SPU v Nitre na všetkých šiestich fakultách ústavy, ktoré organizačne nahradili doterajšie katedry. Tiež boli novozriadené dve univerzitné centrá.  

napísal

Oznamujeme Vám, že pracovisko Dekanátu FBP je od 25. 8. 2021 presťahované do nových priestorov.