Aktuálne informácie

napísal

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal 23. februára 2022 do registra úžitkový vzor na semenný extender, médium slúžiace na skladovanie spermií a používané pri inseminácii, pod číslom 9457 - Médium na uchovávanie spermií hydiny, spôsob jeho prípravy a použitie. Majiteľom uvedeného úžitkového vzoru je SPU v Nitre. V súčasnosti na základe uznania daného úžitkového vzoru prebieha patentové konanie SR.

napísal

V dňoch 1. – 3. 6. 2022 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Animal Physiology“, ktorá je každoročne organizovaná Ústavom aplikovanej biológie FBP SPU v Nitre, Pedagogickou univerzitou v Krakove, MU v Brne a ÚFHZ SAV v Košiciach

napísal

Pracovníci Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa 9. júna zúčastnili na výjazdovom zasadnutí, spojenom s odbornou biotechnologickou exkurziou v Pivovare Steiger, a. s. vo Vyhniach.

napísal

Lišajníky ho fascinovali už ako šestnásťročného, keď robil prvé zbery do svojho herbára. V súčasnosti je lišajník objektom jeho vedeckovýskumnej činnosti. Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa skúmaniu lišajníkov venuje už viac ako štvrťstoročie.

napísal

O tom, že Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU je otvorená širokej verejnosti a aktívne spolupracuje so stredoškolským prostredím, sa mohli presvedčiť študenti 1. a 3. ročníka SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, Nitra, ktorí sa v dňoch 7.6 a 8.6. 2022 zúčastnili na exkurzii spojenej s praktickými cvičeniami na viacerých pracoviskách Ústavu potravinárstva.