Aktuálne informácie

napísal

Rozlúčka piatakov fakulty

Dňa 17.03.2023 sa v priestoroch Študentského domova Mladosť konala rozlúčková akcia piatakov FBP, ktorá niesla názov "Piatakovica".

napísal

Zástupcovia fakulty a centra ABT

V dňoch 27. februára až 2. marca 2023 sa na Mendelovej univerzite v Brne (Česká republika) konal prvý z piatich modulov v rámci projektu Vyšehradského fondu "Kvalita potravín v digitálnom veku", do ktorého sa zapojila aj FBP v spolupráci s VC ABT, SPU v Nitre.

napísal

V dňoch 9.-11. marca 2023 sa na SPU Nitre vo Výskumnom centre AgroBioTech uskutočnilo stretnutie študentov 1. ročníka Joint Master degree study Danube AgriFood Master a zástupcov konzorcia CASEE so zameraním na nový spoločný študijný program z názvom: Sustainability in Agriculture, Food production and Food technology in the Danube Region (Danube AgriFood Master – DAFM).

napísal

Pracovníci fakulty prezentujúci svoj výskum

V rámci propagácie vedy a výskumných aktivít ako aj možnostiach štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre navštívil v dňoch 16. – 17.2.2023 tím vedecko-výskumných pracovníkov pod vedením Ing. Evy Tvrdej, PhD. z Ústavu biotechnológie FBP, Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni.

napísal

prof. Chrenek v Génovej banke živočíšnych genetických zdrojov

Dlhodobému uchovávaniu kvalitne konzervovaných genomických vzoriek živočíchov sa na Slovensku venuje jediná Génová banka živočíšnych genetických zdrojov v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra (NPPC – VÚŽV) pod vedením prof. Petra Chreneka z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedeckovýskumného pracovníka NPPC – VÚŽV.