Aktuálne informácie

napísal

Účastníci konferencie v zasadačke

Dňa 18 apríla 2024 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala v poradí XXII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

napísal

Noví docenti SPU

Vo štvrtok 18. apríla rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., vymenovala troch nových docentov, medzi ktorými je aj doc. Ing. Milan Chňapek, PhD. z Ústavu biotechnológie našej fakulty.

napísal

Vo výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre sa 10. apríla 2024 konal vzdelávací workshop, ktorého sa zúčastnili študenti vysokých škôl, vedecko-výskumní pracovníci akademickí aj neakademickí pracovníci našej univerzity.

napísal

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) opäť schválil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (SPU v Nitre) ako EIT Food Hub.

napísal

V rámci študijného pobytu organizovaného Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, navštívili v dňoch 19. – 22. marca 2024 Slovensko účastníci projektu „Kvalita potravín v digitálnom veku“.