COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vo štvrtok 2.7.2020 prebehol online tréning prezentačných zručností v rámci projektu EIT Food Hub. Na workshope bolo predstavených 8 tímov, ktoré prezentovali svoje podnikateľské nápady zamerané na inovácie v poľnohospodárstve a potravinárstve.

napísal

Prečítajte si čo napísali Roľnícke noviny o projekte EIT RIS Cels.

napísal

Prehľad aktivít EIT Food Hub-u SPU v Nitre.

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa konalo dňa 16. júna slávnostné ukončenie prestížneho projektu „Zapojenie spotrebiteľov do vývoja nového produktu“ - EIT Food RIS Consumer Engagement Labs.

napísal

Na štyroch fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna začali štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020. Pre všetky študijné programy sa štátnice konajú online. Jednou zo štyroch fakúlt je aj naša FBP. Zabezpečené sú všetky hygienické opatrenia.