COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vážení záujemcovia o štúdium, vzhľadom na vzniknutú situáciu a v súvislosti s tým, že mnohé stredné školy prerušili v týchto týždňoch výučbu,  Fakulta biotechnológie a potravinárstva bude akceptovať zaslanie len elektronickej prihlášky bez dodania listinnej prihlášky. Jedinou podmienkou je realizácia platby.

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na základe odporúčaní krízového štábu pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti výskytom a šírením COVID-19 (koronavírusu) v záujme zníženia rizika jeho šírenia vydáva opatrenie rektorky, ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia vydané dňa 9. marca 2020.

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydáva nasledujúci príkaz: Na základe zasadnutia Vedenia univerzity dňa 9. 3. 2020 v súvislosti s predchádzaním vzniku a rizikom šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19): Prikazujem od 9. marca 2020 od 13.00 h do 22. marca 2020 prerušiť  výučbu študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, externá).

napísal

Vládny kabinet podporil návrh, aby sa Slovensko stalo zakladajúcim členom výskumného konzorcia zaoberajúceho sa výživou a zdravím. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v materiáli, ktorý predložilo na dnešnú vládu, uvádza, že cieľom je vytvoriť digitálnu infraštruktúru.

napísal

Na slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 040201 – Všeobecná živočíšna produkcia sa konala obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. Ing. Marcela Capcarovej, PhD. na tému: „Funkčná účinnosť benefičných a toxických látok na živočíšny organizmus“.