COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Výsledky štvrtého ročníka podpory a propagácie najlepších interných doktorandiek a doktorandov. V 4. ročníku programu rozhodla expertná hodnotiaca komisia o udelení finančnej podpory pre šesť najlepších. Medzi konkurenciou 81 nominovaných bola v kategórii prírodných vied ocenená interná doktorandka Katedry fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre Ing. Eva Tvrdá. K jej úspechu blahoželáme.

napísal

Vedenie Fakulty biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s fakultnou organizáciou odborového zväzu, organizuje dňa 28. 11. 2013 o 14:00 h v zamestnaneckej jedálni ŠD A. Bernoláka stretnutie s bývalými zamestnancami FBP.

napísal

Pri príležitosti konania štátnej imatrikulácie udeľujem dňa 13. novembra 2013 (streda) od 11.00 hod. dekanské voľno študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.