COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom patentu Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, číslo 288733, udeleným Úradom priemyselného vlastníctva SR. Týka sa výrobkov, určených pre konzumentov, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené a vyžadujú osobitné potraviny.

napísal

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Vás pozýva na verejné habilitačné a inauguračné prednášky.

napísal

V piatok 23. októbra sa na online pôde SPU v Nitre pod záštitou EIT Food Hub uskutočnil workshop na tému Inovácie v poľnohospodárstve: Ako vytvárať nové produkty a služby? Online tréning viedol dizajnér Adam Brocka z inovačného štúdia Kiuub.

napísal

V dňoch 20. októbra 2020 a 27. októbra 2020 sa uskutočnili dištančné prednášky spoločnosti Nestlé Slovensko pre študentov 5 ročníka programu „Bezpečnosť a kontrola potravín“.

napísal

Pri pohľade na motto tohtoročného svetového dňa potravín: "Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu" možno konštatovať, že je to veľmi rozsiahla téma súvisiaca s celým potravinovým reťazcom. V kontexte zdravia rastlín sa treba hlbšie pozrieť najmä na nasledujúce témy: vplyv zdravia rastlín na bezpečnosť a kvalitu potravín, biodiverzitu ako základný systém pre zdravé rastliny, škodcov aktuálne ohrozujúcich rastlinné komodity pre výrobu potravín a plytvanie rastlinnými potravinami v celom potravinovom systéme.