COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

XIX. ONLINE VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV I. A II. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU na FBP SPU v Nitre sa bude konať vo štvrtok 22. apríla 2021 pod záštitou dekana FBP prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

napísal

Študenti a absolventi Ing. štúdia s rôznym vzdelaním, ako aj doktorandi a postdokovia z krajín EIT RIS sú vítaní pri objavovaní pracovných príležitostí v potravinárskom priemysle získaním jedinečných, profesionálnych platených stáží v trvaní 3 až 6 mesiacov v rámci štipendií EIT Food RIS Fellowships Action Line.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová ocenila šiestich pedagógov. Medzi nimi aj Ing. Jozef Čapla, PhD. z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín.

napísal

Víťazný podnikateľský nápad Akcelerátora v regiónoch ponúka zelené a inovatívne riešenie jednorazového riadu. V rozhovore s účastníkom akcelerátora Tomášom Jamborom sa dozviete, ako nápad vznikol, ich víziu a o čom je EcoDish.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech a CASEE univerzitami zorganizovala  online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA). Uskutočnila sa od 25. januára do 5. februára.