COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 28. januára 2021 vo veku 93 rokov navždy opustila významná vedecká a pedagogická osobnosť SPU v Nitre doc. Ing. Pavol Bajči, CSc.

napísal

Vzdelávanie je dôležité aj v čase pandémie COVID-19. Od kvalitného vzdelávania závisí naša budúcnosť. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre v spolupráci s praxou zorganizovala ďalší ročník Zimnej školy bezpečnosti potravín tentokrát online, ktorá sa konala v dňoch 1.-3. februára 2021.

napísal

Online zimná škola CASEE FEHRA 2021, ktorá začala od 25.1. 2021 pokračuje aj naďalej v príjemnej a tvorivej atmosfére. V piatok 29.1. sa uskutočnila prvá virtuálna prehliadka potravinárskeho priemyslu zameraná na kávu.

napísal

Nové informácie ohľadom aktuálnej situácie ohľadom koronavírusom spôsobenému ochoreniu (COVID-19) a vzťahu k reprodukčným ukazovateľom prináša štúdia publikovaná v časopise Open Biology (Royal Society, London; IF 4.931; Q1): „Viral pathogenesis of SARS-CoV-2 infection and male reproductive health“, kde je jedným z autorov prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

napísal

Fakulta Biotechnológie a potravinárstva nadviazala spoluprácu s touto úspešnou firmou na začiatku roka 2021. Pracovisko v Leviciach má špičkovo laboratórne vybavené pracoviská na chemickú a mikrobiologickú analýzu, kde budú môcť študenti absolvovať prax a tak získať cenné skúsenosti a zručnosti počas svojho štúdia.