COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Koronavírus obmedzuje náš každodenný život. Dobrá správa pre študentov je, že knižnice zostávajú otvorené. Požičiavajú knihy a majú otvorené aj študovne, treba však dodržiavať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Ako nás informovala riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje všetky služby bez obmedzení.

napísal

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020 len dištančnou metódou.

napísal

ISIC karta s nálepkou 9/2020 je platná do konca septembra 2020. Vzhľadom na to, že do konca septembra 2020 nebude prezenčná výučba a mala by začať až 5.10.2020, študenti si môžu prolongovať kartu na najbližšom termináli.

napísal

V duchu hesla „Pomáhame vám uspieť“, ktoré Ekvia s.r.o. dlhé roky napĺňa, sme sa rozhodli ponúknuť odbornú prax študentom Fakulty Biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Keďže si mnohí uvedomujeme, aké je dôležité spojenie teoretických vedomostí a samotnej reality na pracovisku, dostali 3 mladí ľudia, študenti spomínanej fakulty, priestor na prax v rámci svojho študijného odboru.

napísal

Dňa 17. 7. 2020 o 9 00 a 13 00 hod. sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého (inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.