COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Dňa 11.11.2021 sa na Dekanáte FBP, SPU v Nitre konalo stretnutie zástupcov Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši z Katedry logistického zabezpečenia, konkrétne doc. Ing. Stanislavom Morongom a mjr. Ing. Dušanom Hrnčiarom so zástupcami našej univerzity, ktorí participovali na riešení projektu „MODERNIZÁCIA POHOTOVOSTNEJ DÁVKY POTRAVÍN PRE PRÍSLUŠNÍKOV OS SR“.

napísal

Po šiestich mesiacoch príprav a intenzívneho pred-akceleračného programu EIT Jumpstarter na podporu inovatívnych start-upov sa v stredu 1.12.2021 uskutočnilo jeho veľké európske finále, kde odborná vyhodnotila 7 najinovatívnejších start-upov v 7 kategóriách: EIT health, EIT food, EIT raw materials, EIT energy, EIT urban mobility, EIT manufacturing a New European Bauhaus.

napísal

V dňoch 23.11.2021- 30.11.2021 sa uskutočnilo podujatie v rámci iniciatívy Eit Food Hub. Podujatie ChallengeLabs2021 bolo určené pre Start-upistov a hlavnou témou boli inovácie v AgriFood biznise so zameraním, ako sa Naučiť dizajnovému mysleniu (Design Thinking / Servis Design)  v spolupráci so Slovak Business Agency.

napísal

Podvečer 24. novembra sa uskutočnilo on-line Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktorej gestorom je Slovenská akadémia vied. Na zasadnutí bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., hlasovaním zvolený za akademika, riadneho člena Učenej spoločnosti Slovenska.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva už 10 rokov vydáva časopis The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.