COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V dňoch 7.2. – 21.2. 2020 sa na Katedre technológie a kvality živočíšnych produktov uskutočnil kurz Syrárstva v rozsahu 40 hodín. Odborným garantom kurzu bola doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pod číslom 3257/2018/14/3.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v piatok 7.2.2020 opäť privítala študentov stredných škôl z celého Slovenka aj zo zahraničia na pôde univerzity a v rámci Dňa otvorených dverí im sprostredkovala prehliadku jednotlivých katedier fakulty.

napísal

6. februára 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 7th International Winter School „Animal Biotechnology 2020". Fotografie - TU

napísal

Občianske združenie ŽIJEMVEDU.SK vyhlásilo ocenenie na podporu výnimočných študentov doktorandského štúdia na Slovensku.

napísal

Vianočné mestečko pod Aulou SPU sa už tradične konalo v deň kultúrneho podujatia Dar SPU. Naša fakulta mala v mestečku svoje zastúpenie v podobe novovzniknutého Študentského spolku Pasteur.