COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Na štyroch fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna začali štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020. Pre všetky študijné programy sa štátnice konajú online. Jednou zo štyroch fakúlt je aj naša FBP. Zabezpečené sú všetky hygienické opatrenia.

napísal

Pod záštitou Českej zemědělskej univerzity v Prahe sa 9. júna uskutočnilo videokonferenčné valné zhromaždenie univerzít zapojených v programe CASEE. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na ňom zastupovala prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., a Ing. Eva Ivanišová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

napísal

Dňa 2.6. 2020 sa na SPU v Nitre úspešne odštartoval projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs - Zapojenie spotrebiteľov do vývoja nového produktu pod koordináciou prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD.

napísal

Študuješ na SPU v Nitre a máš záujem o biologické vedy? Neváhaj a zapoj sa do dvojtýždňového programu zimnej školy organizovanej Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakultou biotechnológie a potravinárstva.

napísal

Ťažké kovy predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudskú výživu. Preto je dôležité byť informovaný o tom akou cestou prejdú potraviny, kým sa dostanú až na náš stôl.