COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Pokyny k štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020

napísal

Aj študenti Fakulty Biotechnológie a potravinárstva sa pridali k výzve p. rektorky SPU v Nitre pod názvom „Pomôžme nášmu poľnohospodárskemu a potravinárskemu priemyslu! Buďme súčinní s obchodmi s potravinami!“.

napísal

Dňa 14.5.2020 sa pod záštitou EIT Food Hub na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre uskutočnila EIT Food RIS Fellowships online workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

napísal

Slovensko smeruje na európsku „mapu“ ESFRI Roadmap pre významnú Výskumnú infraštruktúru pre potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI) vďaka Národnej platforme AgroBioFood Nitra, ktorú vedie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

napísal

V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa skúšania študentov je potrebné, aby sme pochopili, že sme v mimoriadnej situácii. V najbližších týždňoch sa karanténne opatrenia budú určite sprísňovať, čo znamená že v žiadnom prípade nebudeme môcť žiadať od študentov, aby pricestovali z väčšej, či menšej vzdialenosti do Nitry na skúšku a to ani v prípade, ak by sme chceli skúšať len malé skupiny.