Aktuálne informácie

napísal

Informácia o možnosti štúdia na Francúzskom inštitúte AgroSup Dijon v rámci programu Erasmus+ (ale aj iných).

napísal

Pozvánka na X. Medzinárodná študentská konferenciu mladých vedcov - "From Biotechnology to Environment Protection", ktorá sa uskutoční v termíne 12-15 Novembra 2015 v Zielona Góra v Poľsku.

napísal

Pozývame Vás na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27. marca 2015 v kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach.

napísal

Srdečne Vás pozývame na IX. vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou a XIII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškoslkého štúdia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia 22.04.2015 na FBP SPU v Nitre.

napísal

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 10. marca 2015 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Janky Poráčovej, PhD. na tému "Biologické markery vo vzťahu k fyziologickým funkciám živočíchov".