Aktuálne informácie

napísal

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa konali 4. októbra v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt.

napísal

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. októbra uskutočnili imatrikulácie 1225 študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia. Zúčastnilo sa na nich 116 prvákov Fakulty biotechnológie a potravinárstva,  369 Fakulty ekonomiky a manažmentu, 81 Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 92 Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, 242 Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a 325 študentov bolo z Technickej fakulty.

napísal

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň.

napísal

Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila 26. septembra 2019 v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre organizovala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu so zameraním na potraviny a biotechnológie s novým názvom FOOD/BIO/TECH. Konala sa 16. - 18. septembra v krásnych priestoroch Hotela Viliama Fraňa, Nitra – Dolné Krškany.