COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Víťazný podnikateľský nápad Akcelerátora v regiónoch ponúka zelené a inovatívne riešenie jednorazového riadu. V rozhovore s účastníkom akcelerátora Tomášom Jamborom sa dozviete, ako nápad vznikol, ich víziu a o čom je EcoDish.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech a CASEE univerzitami zorganizovala  online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA). Uskutočnila sa od 25. januára do 5. februára.

napísal

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 28. januára 2021 vo veku 93 rokov navždy opustila významná vedecká a pedagogická osobnosť SPU v Nitre doc. Ing. Pavol Bajči, CSc.

napísal

Vzdelávanie je dôležité aj v čase pandémie COVID-19. Od kvalitného vzdelávania závisí naša budúcnosť. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre v spolupráci s praxou zorganizovala ďalší ročník Zimnej školy bezpečnosti potravín tentokrát online, ktorá sa konala v dňoch 1.-3. februára 2021.

napísal

Online zimná škola CASEE FEHRA 2021, ktorá začala od 25.1. 2021 pokračuje aj naďalej v príjemnej a tvorivej atmosfére. V piatok 29.1. sa uskutočnila prvá virtuálna prehliadka potravinárskeho priemyslu zameraná na kávu.