COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Nové informácie ohľadom aktuálnej situácie ohľadom koronavírusom spôsobenému ochoreniu (COVID-19) a vzťahu k reprodukčným ukazovateľom prináša štúdia publikovaná v časopise Open Biology (Royal Society, London; IF 4.931; Q1): „Viral pathogenesis of SARS-CoV-2 infection and male reproductive health“, kde je jedným z autorov prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

napísal

Fakulta Biotechnológie a potravinárstva nadviazala spoluprácu s touto úspešnou firmou na začiatku roka 2021. Pracovisko v Leviciach má špičkovo laboratórne vybavené pracoviská na chemickú a mikrobiologickú analýzu, kde budú môcť študenti absolvovať prax a tak získať cenné skúsenosti a zručnosti počas svojho štúdia.

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa konalo dňa 25. januára slávnostné otvorenie medzinárodnej zimnej školy „CASEE Online Winter School 2021 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA)“, ktorá prebieha od 25. januára do 5. februára 2021

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom z našej fakulty. Ing. Petrovi Zajácovi, PhD. z KHBP, Ing. Miroslavovi Kročkovi, PhD. z KTKŽP a a diplom doktorke vied prof. Ing. Marcele Capcarovej, PhD. z KFŽ.

napísal

V piatok 27.11.2020 sa uskutočnila Európska noc výskumníkov v Bratislave.