COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelila rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ocenenia za mimoriadne kvalitnú publikačnú činnosť vedcom a študentom doktorandského štúdia za rok 2019.

napísal

V rámci projektu EIT Food Foresight podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT Food bola vypracovaná správa Food Foresight: Dôsledky pandémie COVID-19 na potravinárske odvetvie spoločnosťou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte. Správa predstavuje regionálnu perspektívu, ako aj kapitoly venované jednotlivým štátom vrátane Slovenska.

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub sa v stredu 25. novembra uskutočnil online workshop na tému Posilnenie výmeny vedomostí a interaktívne inovácie, ktorý viedol Ing. Miroslav Záhradník, PhD., odborník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

napísal

20.11.2020 bola v edičnom stredisku vydaná nová vysokoškolská učebnica Legislatíva a kontrola potravín, ktorá je určená predovšetkým študentom potravinárskych študijných programov a odborníkom z praxe.

napísal

Naša fakulta sa vďaka európskeho patentu na trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, dostala do pozornosti viacerých médií.