Aktuálne informácie

napísal

02.09.2015 sa uskutoční zápis doktorandov pre akademický rok 2015/2016 na FBP SPU v Nitre.

napísal

Obhajoby  doktorandských dizertačných prác študentov III. stupňa VŠ končiacich v roku 2015 sa uskutočnia v dňoch 21, 24 a 25.08.2015.

napísal

Informácie o slávnostných promóciách absolventov I. stupňa VŠ, ktoré sa uskutočnia  dňa  8. júla  2015.

napísal

Národný Kontaktný bod (NKB) pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (MPRV SR) organizuje v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre VIII. VEDECKÚ KONFERENCIU „mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční vdňoch 12. – 13. novembra 2015 v Nitre.

napísal

Ocenenie pre Ing. Noru Maruniakovú, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre.