Aktuálne informácie

napísal

Katedra fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU organizovala 1. – 3. júna v Kežmarských Žľaboch 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu ANIMAL PHYSIOLOGY 2015.

napísal

Možnosť absolvovania medzinárodného študijného programu Danube AgriFood Master.

napísal

V prílohe je uvedené poradie študentov I. stupňa VŠ, ktorí v dňoch 22. – 25. júna 2015 vykonajú štátnu skúšku.

napísal

Na základe pozvania Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU sa uskutočnili na našej univerzite rokovania s predstaviteľmi Lotyšskej poľnohospodárskej univerzity (LPU).

napísal

Service for Science Vás pozýva na Letnú školu štatistických metód a Letnú školu Lean Design a Design for Six Sigma.