Aktuálne informácie

napísal

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 10. marca 2015 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Janky Poráčovej, PhD. na tému "Biologické markery vo vzťahu k fyziologickým funkciám živočíchov".

napísal

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 10. marca 2015 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Agnieszky Greń, PhD. na tému "Effects of biologically active substances on life systems".

napísal

Granty určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny, ktoré umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

napísal

 

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy

napísal

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou.