Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Dňa 4. 6. 2019 o 9 00 a 11 30 hod. sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého (inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Dňa 30.5.2019 sa v zasadacej miestnosti Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre uskutočnil RIS Fellowship workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž v rámci prestížneho projektu EIT Food Hub vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 20.- 23. mája 2019 sa konalo Fórum OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) vo Francúzsku v Paríži, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Odboru zahraničnej koordinácie Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

vložil: Dominik Hollý

Na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov FBP za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2018.

vložil: Dominik Hollý

Na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2018.