Aktuálne informácie

napísal

Program IX. vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou a XIII. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškoslkého štúdia s medzinárodnou účasťou. FBP SPU v Nitre, 22.04.2015.

napísal

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky bakalárske v akademickom roku 2014/2015 pre denných a externých študentov FBP.

napísal

Vydavateľstvo SPU ponúka možnosť tlače a viazania bakalárskych prác a to priamo na univerzite.

napísal

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2014/2015 pre denných a externých študentov FBP.

napísal

OZ PREVEDA, Vás pozýva k účasti na VII. ročníku Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov, 2015.