Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti 16. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 7. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v  Nitre, organizovaná pod záštitou dekanov uvedených fakúlt.

napísal

V pondelok 28. octobra 2019 prijal dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., spolu s vedením fakulty šesťčlennú delegáciu z Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine v Temešvári.

napísal

Podujatie EIT Demo Day sa dostalo aj do Roľníckych novín.

napísal

Celouniverzitný Deň kariéry (15. 10.) priniesol aj zaujímavé podujatie – tzv. sociálny HACKATHON. Išlo o súťaž, v rámci ktorej päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku.

napísal

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa konali 4. októbra v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt.