COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a očkovacím centrom Biont zabezpečila už po tretíkrát očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou vo svojich priestoroch. Uskutoční sa 7. decembra 2021 od 9.30 h v Študentskom domove A. Bernoláka SPU (vstup od Akademickej ulice).

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva už 10 rokov vydáva časopis The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.

napísal

V rámci online semináru organizovaného Fakultou biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech, ktorý sa konal 16. novembra 2021, boli odprezentované všeobecné informácie o projekte implementovanom v 14 európskych krajinách, skúsenosti z jeho priebehu na Slovensku, pohľady spotrebiteľov, ale aj potravinárskych spoločností zapojených do projektu.

napísal

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová ocenila najúspešnejších študentov zo všetkých šiestich fakúlt univerzity.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).