COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila 26. septembra 2019 v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre organizovala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu so zameraním na potraviny a biotechnológie s novým názvom FOOD/BIO/TECH. Konala sa 16. - 18. septembra v krásnych priestoroch Hotela Viliama Fraňa, Nitra – Dolné Krškany.

napísal

Aktuálne otázky inovácií, zmien, problémov či úspechov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu, kontroly a bezpečnosti potravín ako aj súkromného sektora boli ústrednými témami odborného seminára Aktuálne otázky potravinárskej praxe, ktorý 17. septembra organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v rámci EIT Food Awareness Day.

napísal

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU sa 19. septembra uskutočnilo finále súťaže RIS INNOVATION PRIZE 2019, prestížnej súťaže startupistov v agropotravinárskom sektore. Súťaž, na ktorej predstavilo svoje inovatívne nápady desať slovenských finalistov, sa uskutočnila v rámci projektu EIT Food Hub.

napísal

V dňoch 9. - 11. septembra sa v Osrblí uskutočnil už dvadsiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Risk Factors of Food Chain (RFFCH). Hlavným organizátorom tohto ročníka bol kolektív z Katedry Fyziológie živočíchov, ktorý stál aj pri zrode tejto vedeckej udalosti.