COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom z našej fakulty. Ing. Petrovi Zajácovi, PhD. z KHBP, Ing. Miroslavovi Kročkovi, PhD. z KTKŽP a a diplom doktorke vied prof. Ing. Marcele Capcarovej, PhD. z KFŽ.

napísal

V piatok 27.11.2020 sa uskutočnila Európska noc výskumníkov v Bratislave.

napísal

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelila rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ocenenia za mimoriadne kvalitnú publikačnú činnosť vedcom a študentom doktorandského štúdia za rok 2019.

napísal

V rámci projektu EIT Food Foresight podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT Food bola vypracovaná správa Food Foresight: Dôsledky pandémie COVID-19 na potravinárske odvetvie spoločnosťou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte. Správa predstavuje regionálnu perspektívu, ako aj kapitoly venované jednotlivým štátom vrátane Slovenska.

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub sa v stredu 25. novembra uskutočnil online workshop na tému Posilnenie výmeny vedomostí a interaktívne inovácie, ktorý viedol Ing. Miroslav Záhradník, PhD., odborník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.