COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Podujatie EIT Demo Day sa dostalo aj do Roľníckych novín.

napísal

Celouniverzitný Deň kariéry (15. 10.) priniesol aj zaujímavé podujatie – tzv. sociálny HACKATHON. Išlo o súťaž, v rámci ktorej päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku.

napísal

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa konali 4. októbra v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt.

napísal

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. októbra uskutočnili imatrikulácie 1225 študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia. Zúčastnilo sa na nich 116 prvákov Fakulty biotechnológie a potravinárstva,  369 Fakulty ekonomiky a manažmentu, 81 Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 92 Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, 242 Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a 325 študentov bolo z Technickej fakulty.

napísal

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň.