COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Pri pohľade na motto tohtoročného svetového dňa potravín: "Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu" možno konštatovať, že je to veľmi rozsiahla téma súvisiaca s celým potravinovým reťazcom. V kontexte zdravia rastlín sa treba hlbšie pozrieť najmä na nasledujúce témy: vplyv zdravia rastlín na bezpečnosť a kvalitu potravín, biodiverzitu ako základný systém pre zdravé rastliny, škodcov aktuálne ohrozujúcich rastlinné komodity pre výrobu potravín a plytvanie rastlinnými potravinami v celom potravinovom systéme.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva sa prostredníctvom výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, (KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06) zapojila do riešenia 2 projektov – 1. projekt s názvom Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood a 2. projekt s názvom Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu.

napísal

Pri príležitosti Svetového dňa potravín, 16. októbra, navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Vyzdvihol činnosť univerzity a na jej pôde zároveň prezentoval aj nový projekt z dielne ministerstva školstva

napísal

Dňa 14. októbra sa na Slovensku konala online konferencia PLANT-POWERED PERSPECTIVES 2020. Bola to prvá biznisová konferencia na Slovensku o trendoch a novinkách v oblasti rastlinných potravín a gastronómie, ktorá sa konala v rámci projektu Jem pre Zem.

napísal

Dňa 12. 10. 2020 sa víťazný tím projektu EcoDish, prestížnej súťaže EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020, predstavil na online konferencii PLANT-POWERED PERSPECTIVES 2020.