COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Študenti si môžu svoj ISIC preukaz prolongovať, resp. prísť pre holografickú známku priamo na univerzitu osobne pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení.

napísal

Dňa 24. septembra sa uskutočnil online workshope v rámci projektu Powe4Bio organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v spolupráci so združením Bioeconomy Cluster, zástupcami regionálnej samosprávy, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako aj predstaviteľmi iniciatívy BIOEAST a BIOEASTsUP projektu.

napísal

Koronavírus obmedzuje náš každodenný život. Dobrá správa pre študentov je, že knižnice zostávajú otvorené. Požičiavajú knihy a majú otvorené aj študovne, treba však dodržiavať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Ako nás informovala riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje všetky služby bez obmedzení.

napísal

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020 len dištančnou metódou.

napísal

ISIC karta s nálepkou 9/2020 je platná do konca septembra 2020. Vzhľadom na to, že do konca septembra 2020 nebude prezenčná výučba a mala by začať až 5.10.2020, študenti si môžu prolongovať kartu na najbližšom termináli.