COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V duchu hesla „Pomáhame vám uspieť“, ktoré Ekvia s.r.o. dlhé roky napĺňa, sme sa rozhodli ponúknuť odbornú prax študentom Fakulty Biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Keďže si mnohí uvedomujeme, aké je dôležité spojenie teoretických vedomostí a samotnej reality na pracovisku, dostali 3 mladí ľudia, študenti spomínanej fakulty, priestor na prax v rámci svojho študijného odboru.

napísal

Dňa 17. 7. 2020 o 9 00 a 13 00 hod. sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého (inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.

napísal

Súťaž EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020 má svojich víťazov. Online finále prestížnej súťaže startupistov, organizovanej v rámci projektu EIT Food Hub, sa uskutočnilo 10. júla. Svoje inovatívne nápady v oblasti agropotravinárskeho sektora prezentovalo osem tímov.

napísal

Sledujte v piatok 10.7. od 14:00 do 16:00 naživo online súťaž najlepších start-upov zo Slovenska, kde sa za FBP prebojovali s projektom kompostovateľného riadu „EcoDish“ (Jaroslav Michalko a Tomáš Jambor), s projektom suvidácie mäsa „MEATING“ (Filip Tirpák) a s projektom „Wizzi" (Alžbeta Demianová a Lukáš Jurčaga).

napísal

Vo štvrtok 2.7.2020 prebehol online tréning prezentačných zručností v rámci projektu EIT Food Hub. Na workshope bolo predstavených 8 tímov, ktoré prezentovali svoje podnikateľské nápady zamerané na inovácie v poľnohospodárstve a potravinárstve.