COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre sa konala 10. novembra 2021 pri príležitosti 18. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu sa aj tento rok konala online.

napísal

V dňoch 3-5.11.2021 sa uskutočnilo druhé projektové stretnutie v rámci projektu grantovej schémy APVV, ktorý sa implementuje pod vedením prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. z Fakulty biotechnológie potravín a potravinárstva (FBP) a v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech (VC ABT).

napísal

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil prémie za najlepšie práce študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2020/2021  študentom Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Technickej fakulty.

napísal

Dňa 03.11.2021 sa pod záštitou EIT Food Hub na SPU v Nitre organizoval online Awareness day s hlavnou témou INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V AGROPOTRAVINÁRSTVE moderované výskumníkmi Fakulty biotechnológie a potravinárstva Ing. Ladislavom Kohútom, PhD. a Výskumného centra AgroBioTech Ing. Simonou Baldovskou, PhD.

napísal

Dňa 28.10.2021 sa v rámci projektu KEGA Medzinárodné etablovanie doktorandského študijného programu v oblasti biotechnológie a potravinárstva (MeD-BioFood) pod gesciou prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. konal medzinárodný online workshop pre PhD. študentov