COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil prémie za najlepšie práce študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2020/2021  študentom Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Technickej fakulty.

napísal

Dňa 03.11.2021 sa pod záštitou EIT Food Hub na SPU v Nitre organizoval online Awareness day s hlavnou témou INOVÁCIE A NOVÉ TRENDY V AGROPOTRAVINÁRSTVE moderované výskumníkmi Fakulty biotechnológie a potravinárstva Ing. Ladislavom Kohútom, PhD. a Výskumného centra AgroBioTech Ing. Simonou Baldovskou, PhD.

napísal

Dňa 28.10.2021 sa v rámci projektu KEGA Medzinárodné etablovanie doktorandského študijného programu v oblasti biotechnológie a potravinárstva (MeD-BioFood) pod gesciou prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. konal medzinárodný online workshop pre PhD. študentov

napísal

Dňa 28. októbra 2021 sa konalo 2. nadnárodné stretnutie on-line v rámci projektu Erasmus+ Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve (EuroDisBioFood), ktoré zorganizovala univerzita Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poľsko.

napísal

Dňa 21.10.2021 Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre usporiadala online workshop s názvom GROW ako súčasť projektu EIT Food RIS: „Growing Consciousness“ – Rastúce povedomie, ktorý je vedený Turínskou univerzitou a podporený vďaka európskym fondom. Do projektu boli zapojení partneri z poľnohospodárskeho sektoru, vrátane SPU v Nitre pod vedením prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD.