Aktuálne informácie

napísal

Víťazný tím Krásky a zviera

Pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) SPU v Nitre profesora Norberta Lukáča a študentského spolku Pasteur sa 5. decembra v priestoroch Študentského domova Mladosť konalo súťažné podujatie Klobásový festival 2023. O víťazné priečky sa uchádzalo osem tímov.

napísal

prof. Kolesárová z FBP a prof. Kasarda z FAPZ

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, medzi ktorými bola aj prof. Kolesárová z ÚAB, sa 7. - 8. novembra zúčastnili na medzinárodnom sympóziu krajín V4 v oblasti aplikácie inovácií pre klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo.

napísal

V dňoch 22. -24.11.2023 sa uskutočnil na pôde Ústavu potravinárstva, FBP SPU v Nitre záverečný míting projektu ERASMUS + s názvom: Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby( FOODINOVO).

napísal

Bc. Šimková, doc. Bobková a Bc. Ušák

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová udelila v pondelok 20. novembra na návrh fakúlt motivačné štipendium dvanástim študentkám a študentom.

napísal

Dobytok

Na 13. svetovom kongrese pinzgauského dobytka, ktorý sa konal 24. októbra - 3. novembra v Austrálii, mala zastúpenie aj SPU - prof. Chrenek z ÚB FBP.