COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V novembri sa uskutočnilo prvé nadnárodné online stretnutie partnerov projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá s názvom Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve – EuroDisBioFood, ktorého cieľom je internacionalizácia doktorandských študijných programov v anglickom jazyku, zameraných na biotechnológie a potravinárstvo a príprava spoločného študijného programu JointDegree na III. stupni vysokoškolského štúdia.

napísal

Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. novembra uskutočnila online vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Záštitu nad podujatím prevzali dekani všetkých troch fakúlt: doc. Peter Ondrišík, prof. Norbert Lukáč a prof. Dušan Igaz.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom patentu Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, číslo 288733, udeleným Úradom priemyselného vlastníctva SR. Týka sa výrobkov, určených pre konzumentov, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené a vyžadujú osobitné potraviny.

napísal

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Vás pozýva na verejné habilitačné a inauguračné prednášky.

napísal

V piatok 23. októbra sa na online pôde SPU v Nitre pod záštitou EIT Food Hub uskutočnil workshop na tému Inovácie v poľnohospodárstve: Ako vytvárať nové produkty a služby? Online tréning viedol dizajnér Adam Brocka z inovačného štúdia Kiuub.