Aktuálne informácie

napísal

Dňa 14.5.2020 sa pod záštitou EIT Food Hub na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre uskutočnila EIT Food RIS Fellowships online workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

napísal

Slovensko smeruje na európsku „mapu“ ESFRI Roadmap pre významnú Výskumnú infraštruktúru pre potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI) vďaka Národnej platforme AgroBioFood Nitra, ktorú vedie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

napísal

V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa skúšania študentov je potrebné, aby sme pochopili, že sme v mimoriadnej situácii. V najbližších týždňoch sa karanténne opatrenia budú určite sprísňovať, čo znamená že v žiadnom prípade nebudeme môcť žiadať od študentov, aby pricestovali z väčšej, či menšej vzdialenosti do Nitry na skúšku a to ani v prípade, ak by sme chceli skúšať len malé skupiny.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa pridáva k iniciatíve, ktorú odštartovala Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Jej myšlienkou je pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. K tejto iniciatíve sa postupne pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

napísal

Vážení záujemcovia o štúdium, vzhľadom na vzniknutú situáciu a v súvislosti s tým, že mnohé stredné školy prerušili v týchto týždňoch výučbu,  Fakulta biotechnológie a potravinárstva bude akceptovať zaslanie len elektronickej prihlášky bez dodania listinnej prihlášky. Jedinou podmienkou je realizácia platby.