COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobilityCOVIMO.

napísal

Počas mája 2021 prebiehali na SPU v Nitre v rámci projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu online semináre so staršími spotrebiteľmi.

napísal

Na SPU v Nitre začal nový európsky projekt financovaný EIT Food s názvom RIS Growing Consciousness: Revitalizing agrifood value chains in rural areas pod záštitou výskumníkov, antropológov a ekonómov z Turínskej univerzity v Taliansku a v spolupráci s partnermi z poľnohospodárskeho sektoru, Fakultou biotechnológie a potravinárstva a Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.

napísal

V dňoch od 6. – 8. júna 2021 sa pod záštitou Českej zemědelskej univerzity v Prahe uskutočnil 11. ročník CASEE konferencie s názvom “Univerzity CASEE ako laboratóriá pre nové paradigmy v biologických vedách a príbuzných odboroch“.

napísal

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU sa konali už druhýkrát online štátne záverečné skúšky. V dňoch 14. – 17.7.2021 ukončilo svoje štúdium na II. stupni štúdia v akademickom roku 2020/21 celkovo 141 študentov.