Aktuálne informácie

napísal

Zasadnutie Profesijnej rady FBP (PR FBP), ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 10. 2023, otvoril a viedol predseda prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. V úvode rokovania privítal prítomných členov v priestoroch Penziónu Oponice a následne informoval o bodoch programu zasadnutia.

napísal

Študenti 5. ročníka študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín, ako aj zahraniční študenti spoločného programu DAFM sa v utorok 7.11.2023 zúčastnili exkurzie vo firme Cloetta Slovakia s.r.o., Levice.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa už tradične zapája do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročný jubilejný 20. ročník podujatia sa koná od 6. do 12. novembra.

napísal

November je tradične mesiacom, počas ktorého Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spoločne pripravujú podujatia, ktoré zvyčajne spestria život univerzít, ale aj celého mesta.

napísal

doc. Zajac na roadshow Kam na vysokú

Roadshow pre stredoškolákov a záujemcov o štúdium Kam na VŠ pokračovala v hoteli Lux Banskej Bystrici. Tohtoročné cestovanie uzatvorili 25. októbra v Poprade.