COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala na svojom 99. zasadnutí 25. mája 2021 vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Ing. Tomášovi Jamborovi, PhD., z Centra BioFood Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

napísal

Vážený pán docent, dovoľte, aby sme Vám srdečne zablahoželali. Prajeme Vám pevné zdravie, životný optimizmus a spokojnosť.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a CASEE univerzitami zorganizovala  online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA).

napísal

V rámci EIT Food Hub-u na Slovensku sa pod záštitou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 27. mája uskutočnil online workshop EIT Food RIS Fellowships pre prihlásených študentov a absolventov zo Slovenska a Česka, ktorí sa uchádzajú o stáž v top európskych firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém.

napísal

Vážený pán profesor, dovoľte, aby sme Vám srdečne zablahoželali. Prajeme Vám pevné zdravie, životný optimizmus a spokojnosť.