Aktuálne informácie

napísal

V dňoch 30.9. – 4.10. 2023 navštívili riešitelia projektu "Kvalita potravín v digitálnom veku" Srbsko - Kopaonik a Belehrad, kde sa uskutočnil v poradí už tretí modul tohto projektu, ktorý organizovali zástupcovia Poľnohospodárskej fakulty Belehradskej Univerzity.

napísal

doc. Kunová prezentuje fakultu stredoškolákom

SPU a naša fakulta, v zastúpení doc. Ing. Simony Kunovej, PhD., sa v utorok prezentovala na ďašej zo série výstav určených stredoškolákom - Kam na vysokú. Zavítali do Congress Hotela Centrum v Košiciach, dnes čakajú záujemcov o štúdium v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove.

napísal

Delegáti zo Španielska s členmi ÚAB

Pod záštitou programu Erasmus+HE absolvovali svoju dvojtýždňovú vedecko-pedagogickú stáž v dňoch 26.9. až 9.10.2023 na Ústave aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva kolegyne z Univerzity Miguela Hernándeza v Elche v Španielsku.

napísal

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil prémie za najlepšie práce študentskej vedeckej konferencie za rok 2022/2023. Medzi ocenenými boli aj študenti z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

napísal

Odovzdanie ocenení za publikačnú a vedeckú činnosť – taký bol program slávnostného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 6. októbra v Aule SPU. Ocenenie za publikáciu s najvyšším Impact Factorom v kategórii PhD. študenti získala Ing. Melina Korčok z Fakulty biotechnológie a potravinárstva.