Aktuálne informácie

napísal

Občianske združenie ŽIJEMVEDU.SK vyhlásilo ocenenie na podporu výnimočných študentov doktorandského štúdia na Slovensku.

napísal

Vianočné mestečko pod Aulou SPU sa už tradične konalo v deň kultúrneho podujatia Dar SPU. Naša fakulta mala v mestečku svoje zastúpenie v podobe novovzniknutého Študentského spolku Pasteur.

napísal

V  národnej súťaži mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2018/2019 zvíťazili v troch z dvanástich kategórií doktorandi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie si prevzali 17. decembra.

napísal

Pod záštitou EIT sa 27. - 28. novembra konal vo Varšave prvý ročník podujatia Foodhaton Let's beat up the food waste.

napísal

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra 2019 pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uskutočnil druhý ročník podujatia „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ v spolupráci Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.