Aktuálne informácie

napísal

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli otvorila možnosť stáží pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

napísal

FBP v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou organizuje odborný seminár. Seminár je určerný pre pedagógov i študentov, ktorí sa potrebujú zorientovať v databázach a stráviť čo najmenej času hľadaním a spracovaním informácií.

napísal

Program IX. vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou a XIII. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškoslkého štúdia s medzinárodnou účasťou. FBP SPU v Nitre, 22.04.2015.

napísal

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky bakalárske v akademickom roku 2014/2015 pre denných a externých študentov FBP.

napísal

Vydavateľstvo SPU ponúka možnosť tlače a viazania bakalárskych prác a to priamo na univerzite.