Aktuálne informácie

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva už 10 rokov vydáva časopis The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.

napísal

V rámci online semináru organizovaného Fakultou biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech, ktorý sa konal 16. novembra 2021, boli odprezentované všeobecné informácie o projekte implementovanom v 14 európskych krajinách, skúsenosti z jeho priebehu na Slovensku, pohľady spotrebiteľov, ale aj potravinárskych spoločností zapojených do projektu.

napísal

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová ocenila najúspešnejších študentov zo všetkých šiestich fakúlt univerzity.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).

napísal

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre sa konala 10. novembra 2021 pri príležitosti 18. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu sa aj tento rok konala online.