COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Vás pozýva na verejné habilitačné a inauguračné prednášky.

napísal

V piatok 23. októbra sa na online pôde SPU v Nitre pod záštitou EIT Food Hub uskutočnil workshop na tému Inovácie v poľnohospodárstve: Ako vytvárať nové produkty a služby? Online tréning viedol dizajnér Adam Brocka z inovačného štúdia Kiuub.

napísal

V dňoch 20. októbra 2020 a 27. októbra 2020 sa uskutočnili dištančné prednášky spoločnosti Nestlé Slovensko pre študentov 5 ročníka programu „Bezpečnosť a kontrola potravín“.

napísal

Pri pohľade na motto tohtoročného svetového dňa potravín: "Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu" možno konštatovať, že je to veľmi rozsiahla téma súvisiaca s celým potravinovým reťazcom. V kontexte zdravia rastlín sa treba hlbšie pozrieť najmä na nasledujúce témy: vplyv zdravia rastlín na bezpečnosť a kvalitu potravín, biodiverzitu ako základný systém pre zdravé rastliny, škodcov aktuálne ohrozujúcich rastlinné komodity pre výrobu potravín a plytvanie rastlinnými potravinami v celom potravinovom systéme.

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva sa prostredníctvom výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, (KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06) zapojila do riešenia 2 projektov – 1. projekt s názvom Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood a 2. projekt s názvom Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu.