COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Na SPU v Nitre sa opäť začal projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu ako aktivita implementovaná EIT Food, jednou z najväčších a najefektívnejších iniciatív týkajúcich sa potravín na celom svete.

napísal

4. mája 2021 sa konal interaktívny workshop s názvom „From idea to consumer“ ako aktivita organizovaná EIT Food Hub-om na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

napísal

Vo štvrtok 22. apríla 2021 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala v poradí XIX. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 22. apríla dvadsaťosem nových profesorov, medzi nimi dvoch z FBP: prof. Ing. Judita Lidiková, PhD., a prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., z Katedry chémie.

napísal

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs je aktivita implementovaná partnermi EIT Food v rokoch 2019-2021 a koordinovaná Varšavskou univerzitou. Tento projekt zapája cieľovú skupinu spotrebiteľov do predkonkurenčných fyzických, príp. online stretnutí zameraných na spoločné tvorenie, ktoré sú časovo obmedzené a zamerané na vývoj nových konceptov výrobkov.