COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a CASEE univerzitami zorganizovala  online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA).

napísal

V rámci EIT Food Hub-u na Slovensku sa pod záštitou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 27. mája uskutočnil online workshop EIT Food RIS Fellowships pre prihlásených študentov a absolventov zo Slovenska a Česka, ktorí sa uchádzajú o stáž v top európskych firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém.

napísal

Vážený pán profesor, dovoľte, aby sme Vám srdečne zablahoželali. Prajeme Vám pevné zdravie, životný optimizmus a spokojnosť.

napísal

Na SPU v Nitre sa opäť začal projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu ako aktivita implementovaná EIT Food, jednou z najväčších a najefektívnejších iniciatív týkajúcich sa potravín na celom svete.

napísal

4. mája 2021 sa konal interaktívny workshop s názvom „From idea to consumer“ ako aktivita organizovaná EIT Food Hub-om na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.