Ťažké kovy, nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudskú výživu: diskusia troch odborníkov v Sassari (Taliansko) s účasťou prof. Petra Massányiho

napísal (počet komentárov: 0)

Ťažké kovy predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudskú výživu. Preto je dôležité byť informovaný o tom akou cestou prejdú potraviny, kým sa dostanú až na náš stôl. Zaujímavý rozhovor o tejto problematike priniesla NetWORK PANdora v spolupráci s ISRCT (the International Society for Research on Cadmiun Toxicity - Medzinárodná spoločnosť pre výskum kadmiovej toxicity), ktorej predsedal prof. Roberto Madeddu, profesor histológie na Katedre biomedicínskych vied Univerzity v Sassari. Na tomto rozhovore sa zúčastnili prof. Luigi Sanità di Toppi (Univerzita v Pise), prof. Peter Massány (SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva) a prof. Roberto Madeddu (prezident ISRCT). Rozhovor moderoval Mauro Fancello.

Celý rozhovor Vám prinášame sprostredkovane aj na stránke našej fakulty prostredníctvom URL linky:

https://www.onb.it/2019/12/23/metalli-pesanti-pericolo-per-lambiente-e-lalimentazione-delluomo-tre-esperti-ne-discutono-a-sassari/

 

Ísť späť