10 rokov JMBFS

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta biotechnológie a potravinárstva už 10 rokov vydáva časopis The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (ISSN 1338-5178).

Časopis je indexovaný v registroch SCOPUS a Web of Sciences. Časopis je voľne dostupný. Príspevky publikované v časopise sú voľne prístupné. Každý príspevok je recenzovaný. V časopise sa publikujú pôvodné vedecké články, krátke správy a recenzie s tematikou: mikrobiológia zvierat, rastlín a životného prostredia (vrátane baktérií, húb, kvasiniek, rias, prvokov a vírusov), mikrobiálna, živočíšna a rastlinná biotechnológia a fyziológia, mikrobiálna, rastlinná a živočíšnych genetika, molekulárna biológia, poľnohospodárstvo a potravinárska chémia a biochémia, kontrola potravín, hodnotenie a spracovanie potravín a environmentálne vedy.

Milí odborníci, vedci, doktorandi, pozývame Vás publikovať Vaše pôvodné vedecké práce v našom časopise.

https://www.jmbfs.org/

Ísť späť