Bol zahájený náborový proces pre EIT Food RIS Fellowships

napísal (počet komentárov: 0)

Rozvi svoj talent v top agro-potravinárskych podnikoch počas platenej stáže v EÚ!

Študenti a absolventi Ing. štúdia s rôznym vzdelaním, ako aj doktorandi a postdokovia z krajín EIT RIS sú vítaní pri objavovaní pracovných príležitostí v potravinárskom priemysle získaním jedinečných, profesionálnych platených stáží v trvaní 3 až 6 mesiacov v rámci štipendií EIT Food RIS Fellowships Action Line. Termín ukončenia podávania prihlášok: 12. apríl 2021 o 23:59

 

EIT Food RIS Fellowships Action Line je rozdelený do dvoch doplnkových programov:

 • - RIS Fellowships, venované Ing. študentom, absolventom a mladým podnikateľom. Stážisti budú mať príležitosť uplatniť akademické vedomosti a aplikovať ich do praktických kontextov, ale aj rozvíjať tvorivé vlastnosti v oblasti riešenia problémov v KIC partnerských organizáciách s cieľom podnietiť vývoj podnikateľských inovácií v domovských krajinách. Uchádzači budú môcť získať praktické skúsenosti v potravinárskom priemysle a posilniť pracovné zručnosti a kompetencie, vrátane analytického myslenia a kreatívneho prístupu pri riešení problémov. Stážisti v rámci RIS Fellowships sa budú podieľať na aktivitách zameraných na vzdelávanie sa v ich hostiteľskej spoločnosti - môžu to byť interné projekty alebo každodenné úlohy hostiteľského partnera. PRIHLÁS SA TU!
 •  
 • - RIS Talents, venované doktorandom a mladým postdokom. Uchádzači budú profitovať z poznatkov získaných pri výskumných a vývojových prácach a budú tiež povzbudzovaní k tomu, aby sa počas svojej stáže zapojili do priemyselnej spolupráce alebo podnikania. Stážisti RIS Talents budú mať príležitosť rozvíjať kompetencie kritického myslenia účasťou na inovačných projektoch, výskumných a vývojových projektoch vedených partnerskými organizáciami EIT Food alebo na projektoch Horizon Europe. PRIHLÁS SA TU!

 

Výhody stáže

 • - Presné priradenie kandidátov k ponúkaným oblastiam stáže určených každou hostiteľskou spoločnosťou.
 • - Získanie praktických skúseností riešením skutočných problematických pracovných situácií v organizáciách.
 • - Rozvoj svojich schopností ako je kreatívny prístup pri riešení problémov a kritické myslenie.
 • - Získanie grantu vo výške 1 350 € (Fellowships) – 1 800 € (Talents) v hrubom / mesiac na pokrytie výdavkov.
 • - Mentoring pod dohľadom významného odborníka vo svojom odbore.
 • - Spoznanie a osvojenie si ďalších spôsobov práce a diskutovanie o nich z iného uhla pohľadu.
 • - Vylepšenie svojho životopisu a získanie kontaktov a príležitostí, ktoré vám otvoria dvere do profesionálneho života.
 • - Obohatenie sa o spoznávanie inej krajiny a zapojenie sa do jej kultúry.
 • - Prínos z väčšej medzinárodnej účasti študentov a výskumných pracovníkov z oblastí EIT RIS.

 

Kto je vhodný kandidát?

Kandidát na stáž EIT Food RIS Fellowships pochádza z jednej z krajín alebo regiónov EIT RIS, a :

 • - je študentom alebo absolventom Ing. štúdia (RIS Fellowships); je PhD. študentom alebo mladým postdokom (RIS Talents);
 • - má záujem o agro-potravinársky sektor;
 • - má proaktívny prístup a zaujíma sa o mimoškolské aktivity študentov
 • - túži získať nové skúsenosti, je ochotný rozvíjať svoje schopnosti a sebamotiváciu
 • - má analytické schopnosti, je otvorený, cieľavedomý a tímový hráč
 • - je pripravený pracovať v medzinárodnom prostredí a hovorí dobre anglicky
 • - je k dispozícii min. 3 mesiace od júla do decembra 2021
 • - má príspevky na cezhraničnú mobilitu a zdravotné poistenie

Kliknite pre viac informácií

Späť